Huisbezoeken trachten we tot een minimum te beperken en zijn voorbehouden voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Huisbezoeken kunen enkel telefonisch aangevraagd worden, bij voorkeur voor 10.00u via het secretariaat – 03/482 45 00.

In overleg, afhankelijk van de dringendheid en de agenda, zullen de huisbezoeken worden afgelegd door Dr. Robben, Dr. Vercammen of Dr. Guldentops

Dringende huisbezoeken via 03/482 45 00luister naar antwoordapparaat –> om met noodlijn te worden doorverbonden “druk 1”