CORONA: AANGEPASTE WERKING HUISARTSENPRAKTIJK! – update 26/07/2020
Gezien het coronavirus weer in opmars is, willen we graag uw aandacht om onderstaande informatie in acht te nemen.

Wie/Wat/Waar/Wanneer?

 • Als u last heeft van INFECTIEUZE klachten (koorts, hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid, diarree, vermoeidheid,..) of klachten van de bovenste luchtwegen (hoesten, kortademigheid, keelpijn, oorpijn, loopneus en/of verstopte neus, geur-of smaakverlies) kan u een telefonische consultatie boeken of bel 03/482 45 00 – dan bekijken we samen hoe we u best verder helpen.
 • Voor alle NIET- INFECTIEUZE klachten en vragen kan u online een afspraak maken.
  OPGELET: gelieve steeds duidelijk uw klacht te vermelden!

  • Afspraak in de praktijk?
   We zullen ons allemaal moeten blijven inzetten om elkaar te beschermen, en zo het risico op besmetting minimaal te houden:

   • Kom alleen (zo nodig max. 1 begeleider)
   • Kom op het correcte tijdstip van uw afspraak, d.w.z. niet te laat maar ook niet te vroeg.
   • Draag een mondmasker (van thuis mee te brengen – mond en neus moeten bedekt zijn)
   • Aanpassing praktijk:
    • Handen ontsmetten bij binnenkomen en buitengaan
    • Bij voorkeur alleen in de wachtkamer. Indien er nog wachtende voor u zijn in de wachtzaal gelieve buiten of in uw auto te wachten tot er iemand buiten komt.
    • Plexischerm op bureau
    • Dokter draagt mondmasker, handschoenen, schort en zo nodig bril/gezichtsmasker
 • DRINGENDE problemen/vragen: bel steeds 03/482 45 00 – indien antwoordapparaat wordt het bereikbare GSM nummer gedicteerd.
  Bij levensgevaar BEL 112 of ga naar Spoed (zieken worden van niet- zieken gescheiden dus wees niet bang!)

ALGEMENE VRAGEN over het coronavirus:

 • www.info-corona.be
 • 0800 14 689 – bereikbaarheid. van 8-2ou
 • e-mail: info-coronavirus@health.fgov.be
 • Patiënteninformatie zie infra.

WACHTDIENST
Week- na 19u-  en weekendwacht TELEFONISCH contacteren 0900/70 212  ! Ga NIET zelf naar de wachtpost

Testing Covid- 19

 • Neus/keel wisser = PCR/Antigentest
  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Case%20definition_Testing_NL.pdf

  • Personen die voldoen aan definitie mogelijk geval COVID- 19 = persoon met symptomen
  • Hoog-risico contacten van een geval van COVID-19, waartoe ook reizigers die terugkeren uit een rode of oranje zone

 • Bloedname = serologische test 
  Serologische testen onderzoeken via de opsporing van antilichamen of er een immuunreactie van het lichaam heeft plaatsgevonden na contact met het virus.
  De serologische test kan in bepaalde gevallen een aanvulling zijn op de moleculaire diagnostiek, maar is zeker niet geschikt als diagnostische test bij acute ziekte.
  Deze test wordt enkel terugbetaald bij specifieke indicaties:

COMMUNICATIEMATERIAAL – COVID 19= INFORMATIE VOOR PATIENTEN
Bron: https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-communicatiemateriaal

CORONA EN REIZEN

INFO:

VAKANTIE/AFWEZIGHEDEN

 • Dr. Eveline Vercammen is afwezig van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober.
 • Dr. Laura Guldentops is afwezig van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober

IEDEREEN kan er mee voor zorgen dat virussen geen kans krijgen!

(CORONA)VIRUS 

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP!

 1. WAS REGELMATIG JE HANDEN – https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
 2. GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN AFSLUITBARE VUILNISBAK.
 3. HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND? HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG.
 4. BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

VRAAG RAAD AAN JE HUISARTS

ALLE INFO OP: www.info-coronavirus.be

 

page5image440page5image608page5image776page5image944page5image1112page5image1280

HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET SYMPTOMEN VAN CORONAVIRUS-INFECTIE EN DIE THUIS GEÏSOLEERD IS

Als u ziek bent door COVID-19 of als er vermoed wordt dat u besmet bent met COVID-19, dat wil zeggen dat u symptomen vertoont, volg dan het onderstaande advies om een verspreiding van het COVID-19 virus naar andere mensen in uw huishouden en gemeenschap te vermijden.

 

Blijf thuis zolang er symptomen zijn
U moet uw activiteiten buitenshuis beperken. Ga niet naar uw werk, school of openbare plaatsen. Gebruik geen openbaar vervoer. Vermijd elk bezoek aan huis.

Volg uw symptomen op
Als uw symptomen verergeren (bv. ademhalingsproblemen, hoge koorts, …), bel dan uw huisarts. Als u rechtstreeks naar een spoedgevallendienst gaat owv hoge ernst, verwittig dan de receptie dat u een (vermoedelijk) COVID-19 patiënt bent zodat men maatregelen kan nemen om contact met andere mensen te voorkomen. Als een lid van uw huishouden symptomen begint te ervaren (bv. koorts, hoest, enz.), neem dan contact op met uw arts.

Blijf uit de buurt van uw naasten
Verblijf indien mogelijk in een aparte en goed geventileerde kamer, inclusief om te slapen. Vermijd zoveel mogelijk gemeenschappelijke kamers van het huis. Indien beschikbaar, gebruik een andere badkamer en toilet dan de overige gezinsleden. Plas altijd zittend en doe het deksel van de toiletpot dicht vooraleer door te spoelen.

Draag een mondmasker
Draag een mondmasker als u in dezelfde ruimte bent als andere personen of blijf op een afstand van meer dan 1,5 meter. Het virus wordt tijdens het spreken, hoesten, niezen … overgedragen door druppeltjes die 1,5 meter kunnen reizen. Een chirurgisch mondmasker mag u 1 dag dragen, gooi het masker meteen na het verwijderen in een gesloten vuilnisbak en was nadien uw handen. Bij gebrek aan masker kan u ook een sjaal of doek voor de mond gebruiken die u dagelijks moet wassen.

Verlucht de woonruimtes
Open enkele keren per dag gedurende 30 min de ramen van de kamer waar u verblijft.


Bedek uw neus en mond als u hoest of niest
Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als u die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de vouw van de elleboog, de binnenkant van uw trui … Gooi de papieren zakdoek onmiddellijk weg / doe de stoffen zakdoek in een stoffen zak die u aan het einde van de dag zult wassen. Was daarna uw handen.

Was uw handen
Was uw handen telkens u gehoest of geniesd hebt, na elk toiletbezoek en telkens u vuile doeken hebt vastgenomen… Was uw handen meerdere keren per dag, met water en zeep of een hydro-alcoholische oplossing (met minimaal 60% van alcohol). Wrijf ze gedurende minstens 20 seconden en droog ze vervolgens. Uw huisgenoten moeten ook regelmatig hun handen wassen en vermijden dat ze hun ogen, neus en mond met ongewassen handen aanraken. Geef de voorkeur aan wegwerphanddoeken om uw handen te drogen of was uw stoffen handdoeken zodra ze nat zijn (verzamel ze in een stoffen zak en plaats de zak in de wasmachine).

Deel geen objecten
Deel geen borden, mokken, tandenborstels, handdoeken of beddengoed met andere personen. Na gebruik van deze objecten moet u ze grondig wassen met water en zeep. Trek niet aan de sigaret van iemand anders. Neem uw maaltijden apart.

Desinfecteer oppervlakken
Waar mogelijk, reinig éénmaal per dag oppervlakken (bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer…), met water dat 1% bleekwater (javel) bevat. Doe daarvoor 10 ml bleekwater in een fles van 1 liter en vul deze vervolgens met leidingwater).

Schoonmaken toilet na stoelgang
Sluiten het WC deksel na stoelgang, spoel door, wacht 5 minuten. Reinig vervolgens het toilet met water dat 1% bleekwater bevat. Meng geen chloorhoudende producten met een ander schoonmaakmiddel. Neem de nodige handhygiëne in acht

 

Deze maatregelen zijn minstens 7 dagen van kracht. Na 7 dagen dient u telefonisch contact op te nemen met uw arts die de situatie opnieuw zal evalueren.

COZO – Collaboratief zorgplatform

Via de website www.cozo.be kan u uw medische gegevens zelf raadplegen.
Inloggen als patiënt kan via kaartlezer met eID of via de app “Itsme”.
U heeft hier toegang tot uw medische verslagen en laboratoriumresultaten.
Let op:
– de interpretatie van resultaten is belangrijk – bij twijfel contacteer steeds uw arts
– ga zorgvuldig om met uw medische gegevens

OPLEIDINGSPRAKTIJK

Vanaf 1 oktober verwelkomen we onze nieuwe Huisarts in Opleiding (HAIO), Laura Guldentops.

Dr. Guldentops vervolledigt haar specialisatie tot huisarts gedurende 18 maanden bij ons in de praktijk. Zij zal consultaties houden en huisbezoeken uitvoeren, steeds in overleg met Dr. Robben.
Als opleidingspraktijk, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, willen we graag bijdragen aan een kwalitatieve opleiding van jonge artsen.

Vrije dagen

Om de balans tussen werk en privé te vrijwaren zullen de artsen elk op één dag in de week niet aanwezig zijn in de praktijk.
Tenzij uitzonderingen: vakanties – vervangingen (zie online agenda).

 • Dr. Grete Robben: donderdag
 • Dr. Eveline Vercammen: woensdag
 • Dr. Laura Guldentops: dinsdag