ATTESTEN EN VOORSCHRIFTEN

Het invullen van formulieren en het afleveren van voorschriften en attesten kan uitsluitend tijdens een raadpleging of huisbezoek. Op telefonische verzoeken kunnen en mogen we namelijk niet ingaan o.w.v. deontologische redenen.

In noodsituaties, bij vergetelheid of tijdsgebrek, heeft Dr. Robben korte afspraken in het leven geroepen – gelieve hier geen misbruik van te maken!
Bv. Geen medicatie voor heel de familie … of toch een bloedname … of nooit langs te komen voor onderzoek en alleen voorschriften afhalen…

Voor onderstaande documenten dient u dus steeds eens afspraak te maken:

  • Voorschrift medicatie, kinesitherapie
  • Verwijsbrieven
  • Attest voor arbeidsongeschiktheid, afwezigheid op school
  • Attest voor verzekering
  • Attest voor sportbeoefening, geschiktheid voor job
  • Reisadvies

Ook voor een vaccin/inspuiting kan u dit korte moment benutten.
OPGELET in overleg met uw arts zal u al dan niet 15min. onder toezicht moeten blijven – dit bv. bij vaccinaties die een immuunrespons opwekken.

 

RESULTATEN VAN ONDERZOEKEN

– Laboresultaten worden persoonlijk door de arts afgesproken met de patiënt.

– Radiologieresultaten worden persoonlijk door de arts afgesproken met de patiënt.

Een normale uitslag behoeft niet veel commentaar.
Bij afwijkende resultaten of indien u meer uitleg wenst, verzoeken wij u een afspraak te maken.

De arts zal niet via sms, e-mail of social media rechtstreeks aangesproken worden, indien dit toch gebeurt en er geen bevestiging of antwoord volgt, kan dit geen reden zijn om de arts in gebreke te stellen.