Waarvoor kan u bij uw huisarts terecht?
Algemene geneeskunde
 • Acute zorg
 • Chronische zorg (hypertensie, diabetes, astma, COPD, hypercholesterolemie, schildklierproblemen,…)
 • Preventieve geneeskunde
 • Arbeidsongevallen
 • Screening en advies omtrent SOA’s
 • Anticonceptie – zwangerschapsbegeleiding – NIPT test – Glucose Challenge Test (GCT)
 • Huidproblemen
 • Kinderen en adolescenten
 • Ouderenzorg
 • Vroegtijdige zorgplanning
 • Vragen rond levenseinde
Technische verstrekkingen 
 • Bloednames (elke dag tijdens de consultaties)
 • Urine- en stoelgangsonderzoek (steeds na overleg met arts)
 • Kleine heelkunde: verwijderen van huidletsels (steeds na overleg met arts), hechtingen van wonden, …
 • Cryotherapie: verwijderen van wratjes met vloeibare stikstof (steeds vermelden bij maken van uw afspraak)
 • ECG (hartfilmpje – steeds vermelden bij maken van uw afspraak)
 • Uitstrijkje baarmoederhals (steeds vermelden bij maken van uw afspraak)
 • Sportkeuring (afspraak per persoon maken)
 • Pre-operatief onderzoek/schuldsaldoverzekering/levensverzekering waarbij ECG, bloedname en klinisch onderzoek gevraagd wordt, gelieve twee opeenvolgende afspraken te maken met vermelding van type onderzoek. Indien er meerdere personen van een gezin deze onderzoeken moeten ondergaan, gelieve deze niet op dezelfde dag te laten doorgaan.
Preventie
Bijvoorbeeld:
 • Borstkankerscreening
 • Baarmoederhalskankerscreening
 • Darmkankerscreening
 • Reisadvies
 • Risicobepaling hart-/vaatziekten

 

Nuttige links

Algemene gezondheid

Medische informatie met patiëntenfolders: www.thuisarts.nl

Vaccinaties: https://www.zorg-en-gezondheid.be/infectieziekten-en-vaccinaties

Agentschap Zorg & Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/

Gezondheid en wetenschappelijke informatie: www.gezondheidenwetenschap.be

Vlaams Instituut Gezond Leven: https://www.gezondleven.be

 

Zwangerschap, bevalling, kraamzorg

Wat moet je weten vóór je zwanger wordt? www.gezondzwangerworden.be

https://www.hetiseenfase.be

Voeding tijdens de zwangerschap? https://www.uzleuven.be/nl/gynaecologie-en-verloskunde/verloskunde/zwangerschap/voedselveiligheid

Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/

Reisgeneeskunde

https://www.wanda.be/nl/

 

Medicamenteus

Kan medicatie gebroken of geplet worden? www.pletmedicatie.be

 

Levenseinde

LEIF (Levenseinde Inforamtie Forum): https://leif.be/home/

Federatie Palliatieve Zorgen Vlaanderen: http://www.palliatief.be